HƯỚNG DẪN THAM GIA

1.Các bước đăng ký tham gia

Bước 1: Truy cập https://congtacvien.mobifone.vn và click vào nút Đăng ký trên thanh menu.Bước 2: Hệ thống hiển thị giao diện Đăng ký tham gia chương trình tiếp thị liên kết Cộng tác viên MobiFone ở bước Giới thiệu. Thực hiện tìm hiểu về chương trình Cộng tác viên MobiFone và click vào nút để sang bước tiếp theo.