GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

1. Tiếp thị liên kết (Affiliate Marketing) là gì?


Tiếp thị liên kết (Affiliate marketing) là một hệ thống kinh doanh sản phẩm/ dịch vụ dựa trên nền tảng internet. Trong đó, các nhà tiếp thị (affiliate/publisher/ người bán hàng) sẽ dùng khả năng tiếp thị, quảng cáo của mình để thu hút, chào mời khách hàng (End User) mua hàng, sử dụng sản phẩm/ dịch vụ của nhà cung cấp (Advertiser/ Merchant). Thông qua đó, các nhà tiếp thị sẽ nhận được hoa hồng từ nhà cung cấp cho mỗi đơn hàng thành công hoặc khi hoàn thành một hành động cụ thể đã được quy định rõ trong điều khoản hợp tác.

Các thành phần tham gia vào hệ thống Affiliate Marketing:

- Nhà cung cấp (Advertiser/Merchant): Là cá nhân, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp sở hữu sản phẩm/ dịch vụ, có mong muốn nâng cao hiệu quả kinh doanh trực tuyến, tăng doanh số kinh doanh online. Với nền tảng tiếp thị liên kết Cộng tác viên MobiFone, nhà cung cấp độc quyền là Tổng Công ty Viễn thông MobiFone.

- Nhà tiếp thị (Affiliate/Publisher): Là các cá nhân, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, có khả năng bán hàng, có hiểu biết về marketing - quảng cáo, sở hữu các kênh có nguồn truy cập (traffic) đủ lớn để thể tiếp thị các sản phẩm, dịch vụ của nhà cung cấp.

- Hệ thống tiếp thị liên kết: Là nền tảng/ đơn vị trung gian giúp kết nối các nhà tiếp thị và nhà cung cấp. Hệ thống tiếp thị liên kết giúp nhà tiếp thị quản lý hiệu quả quảng cáo, hiệu quả bán hàng, hỗ trợ nhà tiếp thị các tài nguyên marketing cần thiết và đảm bảo quyền lợi của nhà tiếp thị trước nhà cung cấp.

- Khách hàng (End User): Là người dùng cuối cùng, sử dụng sản phẩm/dịch vụ của Nhà cung cấp hoặc thực hiện các hành động khác mà Nhà cung cấp yêu cầu.

2. Mô hình triển khai


Áp dụng mô hình C2C - Cộng tác viên khi đăng ký tham gia vào hệ thống tiếp thị liên kết sẽ được cung cấp 01 link giới thiệu để ghi nhận doanh thu bán hàng.

Hệ thống bao gồm:
- Trang Website Affiliate dành cho Người quản trị: Cộng tác viên, Cấp Tổng Công ty, Cấp Công ty khu vực và Người quản trị vận hành - Admin
- Trang Site bán hàng (Landing page) dành cho Khách hàng - người được giới thiệu.