CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Vui lòng đọc trước quy định và hình thức thanh toán này. Khi đặt hàng, chúng tôi mặc định quý khách đã đồng ý với quy định này. Các quy định có thể thay đổi để phù hợp với pháp luật TMĐT và dịch vụ của Cộng tác viên MobiFone.

1. Các hình thức thanh toán khả dụng.

-   Hệ thống Cộng tác viên MobiFone hỗ trợ một hoặc nhiều hình thức thanh toán tùy theo từng thời điểm như sau:

(i) Ví điện tử VNPAY

(ii) Thẻ ATM nội địa

(iii) Thẻ thanh toán quốc tế

(iv) Thanh toán quét mã VNPAY QR: Có thể sử dụng MobiFone Money

(v) Ví điện tử MOMO

-   Hình thức thanh toán khả dụng có thể thay đổi để phù hợp với quy định pháp luật và chính sách của Cộng tác viên MobiFone tại từng thời điểm.

2. Kết hợp hình thức thanh toán.

Các hình thức thanh toán tại Điểm 1 trên không được thực hiện đồng thời cho một Đơn Đặt Hàng. Khách Hàng chỉ được chọn 1 trong các hình thức để thực hiện thanh toán Đơn Đặt Hàng.

3. Quy định chung.

  • -   Khách Hàng có trách nhiệm bảo mật các thông tin thanh toán của mình, Cộng tác viên MobiFone không chịu trách nhiệm về những thiệt hại/rủi ro có thể xảy ra trong trường hợp khách hàng để lộ/trao đổi/cung cấp thông tin thanh toán của mình cho người khác.
  • -   Cộng tác viên MobiFone không chịu trách nhiệm và không có nghĩa vụ đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh trong trường hợp khách hàng nhập sai thông tin thanh toán/thông tin chuyển khoản khi tiến hành thanh toán. Những trường hợp sai sót về thông tin thanh toán/thông tin chuyển khoản, vui lòng liên hệ hotline Ngân hàng/ Nền tảng Ví điện tử để được hỗ trợ.